2 Save

You might also like similar movies to The Care Bears Movie, like My Little Pony: The Movie...

People who like The Care Bears Movie (1985 Movie)

User image: That_Metis BOI
That_Metis BOI @tomalbiston
User image: Mitsuko Kyonko Kyozoku Takarai
Mitsuko Kyonko Kyozoku Takarai @Mitsuko
K
Kelly @kskittlez08
User image: Denise Halim
Denise Halim @denisehalim
User image: Chancey Shae Hall
Chancey Shae Hall @smurfymonroe
User image: Ellexia
Ellexia @tshrewsluv
User image: Charlotte Lenihan
Charlotte Lenihan @charlottelenihan

People who dislike The Care Bears Movie (1985 Movie)

User image: Chumbo Blumbo
Chumbo Blumbo @julesjbedules
User image: B
B @Dreamer92
Loading failed, please try again